DZ'OB - Techno 2
Animation for live performance of musical band "DZ'OB" 
Gouache on paper
Animation by Mykyta Lyskov (Nikita Liskov)
2018